Susanne Butcher

Har malet i mange år. Ansat som billedpædagogisk underviser på Bønepsykiatrisk Hospital i Risskov gennem 8 år. En spændende kunstner som drager elementer fra psykiatrien ind i sine interessante værker. Susanne Butcher har haft mange udstillinger i kunstforeninger og gallerier.

Susanne Butcher maler figurativt, fri komposition. Hendes værker tvinger beskueren til at se sit eget indre kaos – som er skjult af den "pæne" overflade.

Hun bruger mange lag og farver og teknikker, der helst skal komplementere hinanden, træde frem i forskellig form og karakter, alt efter det lys det møder, og alt efter beskuerens øjne, tilstand og tilgang til værkerne.

Billederne fremstår delvis intuitivt, men samtidig ses en forudgående refleksion ift. At nå det sted i det fysiske udtryk og i kompositionen, der gør at billedet står færdigt for kunstneren på det mentale plan.

"Hensigten med mine værker er, at der opstår en dialog mellem iagttager og billede. At den der ser det bliver nødt til at tage stilling, bliver forstyrret og at der sættes genkendelige følelser i gang, der fører en ud i en rejse af nye oplevelser i
følelsesregistret eller allerede genkendelige tilstande.

Jeg interesserer mig for menneskers mentale mekanismer og vores handle-grundlag. I værkerne forsøger jeg at afsløre, hvad der sker i os under den civiliserede facade.

Billederne skal helst frigive associationer, der er universelle og tidløse. Min påstand er, at vi pga. forfængelighed og skrøbelighed ikke vil afsløre vores indre følelseskaos. Glæde, forvirring, modløshed, grådighed, jalousi, misundelse, utilstrækkelighed, angst, vildskab og morskab er nogle af de følelser, vi forsøger at håndtere bag facade.

Humor og ironisk selvindsigt er essentielle overlevelsesstrategier. Det er vores måde at kapere vores glæder og sorger, tvivl og usikkerhed på. Det er vigtigt for mig, at den del af vores væsen, indirekte repræsenteres i værkerne."

Der er altid stor interesse for Susanne Butchers malerier. Hendes kunst findes i mange hjem og virksomheder overalt i Danmark.