Pernille Krogh

Uddannet billedkunstlærer med mange år som aktiv kunstner og engageret underviser. Pernille Kroghs interessante billedudtryk domineres af stregen, og mennesket er et tilbagevendende motiv i hendes værker, der har vakt begejstring på talrige udstillinger over hele landet, heraf også en del censurerede.

”Mit billedudtryk domineres af stregen. Jeg arbejder med linjens evne til at udtrykke og fastholde et sanseligt nu.
På det seneste har jeg været optaget af at eksperimentere med mine såkaldte Mixed Media billeder, hvor jeg på en bund af pap kombinerer grafiske og maleriske teknikker med collage og foto. Pladerne med deres kontrast mellem blanke og matte flader har egen stoflighed og dybde.

Billederne ligger med deres form og stoflighedskontraster i spændingsfeltet mellem det rå og poetiske.

Mennesket er et tilbagevendende motiv i såvel mine ”Mixed Media” som mine acrylbilleder. Jeg er optaget af forholdet mennesker imellem samt mellem natur og menneske – måske rettere mellem det naturgivne og det kulturbestemte.

Jeg arbejder næsten altid i serier. Nogle gange frem mod en udstilling, der har udfordret mig, f.eks. Nordlys serien, der handler om nordiske guder eller ”Vandskygger og Havnymfer”, der skulle udstilles i en tidligere fiskebutik; men det kan også være en rejse, der inspirerer mig som i ”Barcelona Betragtninger” og ”Berliner Billeder” eller et dyr, der fascinerer, som i mine ”Flueklatter”. Endelig kan det være de små dagligdags ting, vi omgiver os med i hverdagen, og måske knap ser. Denne serie kalder jeg Everyday Life.

Skygger inspirerer mig, og de danner ofte udgangspunkt for nogle billedserier. Det kan være Nordiske skygger fanget i min have eller ”Skyggen af en død sæl” med fragmenter af skeletdele.”