Jens Hostrup

Kan nu fejre 50 års jubilæum som autodidakt og engageret maler, anerkendt for sin kunst. Lærte meget af andre kunstnere, f.eks. Tommy Storkholm og Knud Erik Skou. Mange studierejser over hele Europa. Som efterspurgt kunstner har han udstillet utallige gange, mest i kunstforeninger.

Jens Hostrup er en af de talrige autodidakter indenfor maleriet. Han startede i sin barndom med at sidde på skødet af Oluf Høst, der var en af familiens venner på Bornholm i begyndelsen af fyrrerne, og senere i uddannelsestiden i Aarhus i halvtredserne færdedes han hjemmevant i autodidakten Tommy Storkholms atelier og lærte meget af ham. Tommy var dengang midt i trediverne og i fuld udvikling og var en meget spændende og udviklende læremester og idégiver for Jens Hostrup. Tommy og Jens havde indgået en aftale, Tommy lærte Jens om maleriet og at male, og Jens underviste Tommy i engelsk, en aftale begge havde megen glæde af.

Da Jens Hostrup dernæst kom til at arbejde i Herning, lærte han maleren Knud Erik Skou at kende, og de blev venner og samarbejdede i mange år. Og atter sugede Jens Hostrup til sig.

I årenes løb er det blevet til mange studierejser i hele Europa, især Frankrig, Spanien og Italien; men også Schweiz og de to Tysklande, hvor han lærte mange andre kunstnere at kende.

I alle årene har Jens Hostrup udstillet sine værker utallige steder, mest dog i virksomheder og offentlige institutioner, hvis kunstforeninger har nydt godt af hans efterspurgte arbejder. Han har solgt allerede fra sidst i 1950erne, så han hænger i mange virksomheder og institutioner, offentlige som private. Han var desuden en trofast udstiller i Galleri Jyllands levetid fra 1988 til 1998.

I denne udstilling ser man en række malerier fra serien Suite Provencale, der er resultat af et længere studieophold i Provence, hvor Jens Hostrup regnede med at skulle påvirkes af Cezannes lys og farver i Provence, men de malerier, der kom ud af opholdet, var hovedsagelig i gul og sort. Jens Hostrup fortæller, at disse billeder kom temmelig overraskende for ham, og at han var længe om at vænne sig til dem. Men nu udgør de en karakteristisk del af hans omfattende produktion.

Jens Hostrup behersker endvidere det grafiske som akvarel, oliekridt, oliepastel, kulpastel, foruden gouache, olie, acryl og airbrush.